Edebiyatımızda “İlk”ler

EDEBİYATIMIZDA “İLK”LER…

» İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
» İlk yerli roman:
Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
» Batılı tekniği uygun ilk roman:
Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
» İlk çeviri roman:
Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
» İlk köy romanı:
Nabizade Nazım / Karabibik
» İlk psikolojik roman:
Mehmet Rauf / Eylül
» İlk realist roman:
Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
» İlk resmi Türkçe gazete:
Takvim –i Vakayi
» İlk yarı gazete:
Ceride-i Havadis
» İlk tarihi roman:
Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
» İlk özel gazete:
Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
» İlk pastoral şir:
A.Hamit Tarhan /Sahra
» İlk şiir çevirisini yapan:
Şinasi
» İlk makaleyi yazan:
Şinasi
» Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci:
Şinasi
» Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan:
A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
» Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:
A.Hamit/Nesteren
» İlk bibliyografya:
Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
» İlk hatıra kitabı:
Babürşah /Babürname
» İlk hamse yazarı:
Ali Şir Nevai
» İlk tezkire:
Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
» İlk antolojisi:
Ziya paşa /Harabat
» İlk atasözleri kitabı:
Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
» İlk mizah dergisi:
Diyojen /Teodor Kasap
» İlk hikaye kitabı:
A: Mithat /Letaif-i Rivayet
» İlk fıkra yazarı:
Ahmet Rasim
» İlk Türkçe yazılan ilk kitap:
Kutadgu Bilig
» İlk siyasetname:
Kutadgu Bilig
» İlk mensur şiir örneklerini veren:
Halit Ziya
» Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan:
Mehmet Emin Yurdakul
» Dünya edebiyatındaki ilk modern roman:
Cervantes/Don Kişot
» İlk makale:
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
» İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk:
Fecr-i Ati
» Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser:
Kutadgu Bilig
» İlk seyahatname:
Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis
» İlk Edebiyat tarihçimiz:
Abdulhalim Memduh Efendi
» Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz:
Fuat Köprülü
» Sahnelenen ilk tiyatro:
Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
» Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren:
Tevfik Fikret
» Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı:
Süleyman paşa / Sarf – ı Türki
» İlk naturalist eserimizin yazarı:
Nabızade Nazım / Zehra
» Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi:
Nedim
» Şarkıyı icat eden:
Nedim
» İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi:
Kamus’ul Alam
» İlk sözlüğümüz:
Divan-ı Lügat-it Türk
» İlk Türkçe sözlük:
Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki
» İlk özdeyiş örneklerini veren:
Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
» İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz:
Kutadgu Bilig
» Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin:
Orhun Abideleri
» Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan:
R. Mahmut Ekrem
» Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden:
Mehmet Emin Yurdakul
» Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı:
Ömer Seyfettin
» Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan:
A. Hamit / Validem
» İlk köy şiiri:
Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
» İlk alfabemiz:
Göktürk Alfabesi
» Tekke şiirinin babası:
Ahmet Yesevi
» İlk Türk destanı:
Alp Er Tunga Destanı
» Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan:
Namık Kemal
» Bizde epik tiyatro türünün kurucusu:
Haldun Taner
» İlk kadın romancımız:
Fatma Aliye Hanım
» Süslü nesrin ilk temsilcisi:
Sinan Paşa
» Dünyanın bilinen ilk destanı:
Sümerlerin Gılgamış Destanı
» Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı:
Kırgızların Manas Destanı
» Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan:
Şinasi
» Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman:
Ateşten Gömlek
» İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı:
A.Vefik paşa
» İlk divan şairi:
Hoca Dehhani
» Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen:
Refik Halit Karay
» En başarılı psikolojik roman yazarımız:
P.Safa / 9.Hariciye koğuşu
» İlk çocuk şiirlerini yazan:
Tevfik Fikret / Şermin
» Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SAAT
 Reklam
 
TARİH
 
Günlük Burç
  RENK KÖRLÜGÜ TESTİ
  ŞİFALI BİTKİLER
 
TARİHTE BUGÜN
 
PEYGAMBERLER TARİHİ
 
www.dostyurdu.com

ein BildSİNEMADA BU HAFTA
 

 

 
Bugün 38201 ziyaretçi (77212 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
gözlerim sana aşık